ปีที่เรามีความชำนาญ
เข้าให้บริการ
โปรเจ็คที่สำเร็จ
เหตุการณ์บำรุงรักษา

บริษัท เกรท เฟอร์เฟคท์ แกรนด์ จำกัด (Great Perfect Grand Co.,Ltd ) ได้ทำการก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2554 ด้วยความตั้งใจ และมุ่งมั่นว่า จะเป็นบริษัทดูแล จำหน่าย และให้บริการเรื่องแบตเตอรี่อย่างครบวงจร ด้วยคุณภาพ และการทำงานที่สามารถช่วยงานเรื่องแบตเตอรี่ให้ลูกค้า บรรลุเป้าหมายสูงสุดตามที่วางไว้ และจะเป็นบริษัที่ดูแลแบตเตอรี่ให้ใช้งานได้ยาวนานที่สุดด้วยเทคโนโลยี Recondition Battery ด้วยคลื่นไฟฟ้า เพื่อให้ลูกค้าลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมแบตเตอรี่ ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อแบตเตอรี่ใหม่ และลดขยะพิษที่เกิดจากแบตเตอรี่ให้แก่โลกของเรา.

เทคโนโลยีการบำรุงรักษาแบตเตอรี่ด้วยคลื่น (BATT-RECON TECHNOLOGY SERVICE)

  • ยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่
  • บำรุงรักษาให้แบตเตอรรี่ใช้งานได้สมบูรณ์
  • ลดค่าใช้จ่ายซื้อแบตเตอรี่ใหม่
  • ลดขยะพิษและสารพิษให้แก่โลก

เทคโนโลยีการบำรุงรักษาแบตเตอรี่ด้วยคลื่น คืออะไร ?

การทำให้แบตเตอรี่ที่มีปัญหาเก็บไฟไม่อยู่ ชั่วโมงการจ่ายกระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ลดลง ให้กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมอีกครั้ง ด้วยวิธีการทางคลื่นไฟฟ้า ( Pulse Electric Wave ) คลื่นจะทำการย่อยสลายซัลเฟต (ขี้เกลือ) ที่ยึดเกาะผิวแผ่นธาตุและโครงสร้างภายในแบตเตอรี่ ให้กลับมาเป็น “กรดซัลฟูลิค(กรดกำมะถัน)” ภายในแบตเตอรี่อีกครั้ง ไม่มีการใช้สารเคมีใดๆเติมลงไปในแบตเตอรี่

ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อแบตเตอรี่ใหม่

ให้บริการเรื่องแบตเตอรี่อย่างครบวงจร ด้วยคุณภาพและการทำงาน ติดต่อขอใบเสนอราคา

บริการ ของเรา

รับบริการตรวจเช็คและซ่อมแซม แบตเตอรี่และรถโฟร์คลิฟ

รับติดตั้งระบบ UPS SYSTEM AND POWER SYSTEM

จำหน่าย: แบตเตอรี่ รถโฟร์คลิฟ รถลาก อะไหล่ วัสดุ อุปกรณ์

รับบริการตรวจเช็คและซ่อมแซม แบตเตอรี่และรถโฟร์คลิฟ

จำหน่ายแบตเตอรี่ Deepcycle ,แบตเตอรี่ oPzV & oPzS ( Power Sub Station ) ยี่ห้อ “Dongjin Battery”

รับติดตั้งระบบ UPS SYSTEM AND POWER SYSTEM

ลูกค้า ของเรา

ข่าวสาร ล่าสุด

เกรท เพอร์เฟคท์ แกรนด์ เปิดบ้านให้นิตยสาร ENERGY SAVING เข้าสัมภาษณ์ เยี่ยมชม

ติดต่อเรา

ที่อยู่

บริษัท เกรท เพอร์เฟคท์ แกรนด์ จำกัด

GREAT PERFECT GRAND CO., LTD

Office 82/346 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

82/346Thanon Nakron Chaisi, Dusit, Bangkok 10300 Thailand

Head office / Factory 44/1 หมู่ 4 ตำบลลำผักกูด อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110 44/1 Moo 4 , Lam Phak Kut, Thanyaburi, Patumthanee 12110 Thailand

Telephone : 02-1608398, 081-5678353, 092-8395558 Fax. : 02-1608398

E-Mail : greatperfectgrand@gmail.com